Payroll, the expenses

The following text is in Dutch:

Anders gezegd houdt dit in dat alle administratieve en juridische werkgeverstaken worden verzorgd door het payroll bedrijf. Hierbij kunt u denken aan zaken als het verzorgen van de arbeidsovereenkomsten, betaling van de netto salarissen, loondoorbetalingen, loonbelasting en de jaaropgaven. Daarnaast worden de ontslagprocedures, pensioenpremies, salarisadministratie, sociale lasten,  verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid en de verwerking van cao- en wetswijzigingen verzorgd door het payroll bedrijf. Vervolgens de taken het payrollbedrijf niet overneemt. Als opdrachtgever van de werknemers blijft u de belangrijkste kernzaken zelf regelen. Hierbij kunt u denken aan het blijven werven en selecteren van nieuwe medewerkers, de arbeidsvoorwaarden, de hoogte van de salarissen en het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken. Daarnaast is het ook van belang om de werktijden van de medewerkers te bepalen, andere aangelegenheden die voor de gang van zaken binnen het bedrijf belangrijk zijn te blijven regelen en om de medewerkers gemotiveerd te houden. Eigenlijk verandert er dus helemaal niets op de werkvloer. Daarnaast is het van belang om te weten voor welke bedrijven het interessant is om met een payrollbedrijf samen te werken. In principe is het werken met payroll interessant voor elk bedrijf dat personeel in dienst heeft. Hierbij kunt u denken aan de schoonmaker die voor drie uur per week komt poetsen tot alle werknemers met een vast contract.

Comments are closed.