Salarisadministratie, hoe doe ik dat?

The following text is in Dutch:

Wanneer je als werkgever personeel in dienst hebt, is het van noodzakelijk belang om een salarisadministratie bij te houden. Zo heeft de belastingdienst inzicht in de gegevens over de medewerkers en loonbetalingen Als werkgever is het van belang om een salarisadministratie aan te leggen. Op deze manier kunt u de belastingdienst en uw werknemer de juiste gegevens voor de loonheffingen geven. Om deze juiste gegevens over de loonheffing te kunnen verstrekken heeft u eerst allerlei informatie voor de salarisadministratie nodig. Daarnaast bent u als werkgever verplicht bepaalde gegevens over loonbetalingen en werknemers op een toegankelijke manier te administreren. Al deze administratieve verplichtingen zorgen ervoor dat de belastingdienst deze gegevens kan controleren. Soms treft u regelingen waarbij bijzondere administratieve verplichtingen gelden. Als laatste is het van belang dat u rekening houdt met een bewaartermijn en controle. Waar bestaat salarisadministratie uit? De salarisadministratie is opgebouwd met verschillende formulieren en berekeningen. Hierbij kunt u denken aan formulieren als de loonstrook, de loonstaat en de jaaropgave. Al deze formulieren zijn van belang en hebben invloed op de salarisadministratie.

Comments are closed.